Discussion

Select the correct way of saying "the cat"
« Котката »
14 hours ago
4
Surely, she likes strawberries
Сигурно, тя харесва ягоди
18 hours ago
6
Той каза, че те му казали истината
He said that they told him the truth
1 days ago
4
Те никога нямаше да ми кажат
They would never have told me
3 days ago
7
What color is the car?
Какъв цвят е колата?
3 days ago
9
Where is the nearest bus stop?
Къде е най-близката автобусна спирка?
6 days ago
13
Очевидно, влакът не спира в София
Apparently, the train does not stop in Sofia
6 days ago
4
Come with us
Ела с нас
8 days ago
5
I have a lot of money
Имам много пари
8 days ago
6
Is this the road to Paris?
Това ли е пътят към Париж?
8 days ago
14
Няколко мъже
A few men
9 days ago
5
Ще се видим в петък
See you on Friday
11 days ago
16
He was still working when I left
Той все още работеше, когато си тръгнах
11 days ago
6
Почувствах радост и щастие
I felt joy and happiness
11 days ago
4
I was going to go on a trip to Finland, but I missed my flight
Аз щях да отида на пътуване до Финландия, но изпуснах полета си
11 days ago
9
Къщата е точно каквато аз я искам
The house is exactly as I want it
11 days ago
19
man
мъж
11 days ago
7
The nights
Нощите
11 days ago
2
Той не ми е враг
He is not my enemy
11 days ago
7
Къде живеят тези младежи?
Where do these young people live?
11 days ago
7