Discussion

They need to relax
Те трябва да се отпускат
34 minutes ago
5
What is he doing?
Той какво прави?
18 hours ago
6
Аз ще си измия зъбите
I will brush my teeth
19 hours ago
7
My back hurts
Боли ме гърбът
19 hours ago
6
Which street is the hotel on?
На коя улица е хотелът?
23 hours ago
2
This is not my problem
Това не е проблемът ми
23 hours ago
12
Ако имах възможност, бих учила в чужбина
If I had a chance, I would study abroad
2 days ago
2
We had just come home when they called
Ние току-що се бяхме прибрали, когато се обадиха
2 days ago
2
She had already left when I woke up
Тя вече си беше тръгнала, когато се събудих
2 days ago
6
What is your dog's name?
Как се казва кучето ти?
2 days ago
9
I have to talk to him
Аз трябва да говоря с него
2 days ago
7
I'm having chest pains
Аз имам болки в гръдния кош
2 days ago
3
Тя ми казва, че ме обича
She tells me that she loves me
3 days ago
2
Брат ми и сестра ми живеят в София
My brother and my sister live in Sofia
3 days ago
3
Тя се беше срещала с него преди
She had met with him before
3 days ago
2
I had always thought that there were wolves in these mountains
Аз винаги бях мислил, че имаше вълци в тези планини
4 days ago
1
Имате ли проблем?
Do you have a problem?
4 days ago
3
Няма проблем
No problem
4 days ago
6
Чао!
Goodbye!
4 days ago
5
Do you have to return to Sofia?
Трябва ли да се връщаш в София?
4 days ago
3