Discussion

Току-що бяха затворили магазина, когато стигнах до там
They had just closed the shop when I got there
49 minutes ago
1
Babies love their mothers
Бебетата обичат майките си
17 hours ago
8
Ние живеем в двадесет и първи век
We live in the twenty-first century
2 days ago
3
She had already left when I woke up
Тя вече си беше тръгнала, когато се събудих
2 days ago
11
Той не спеше, когато се прибрах снощи
He wasn't sleeping when I came home last night
2 days ago
2
Her children live in the United States
Нейните деца живеят в Съединените Щати
2 days ago
2
Следващата година ще живеем в Италия
Next year we will live in Italy
2 days ago
1
Ти си приятел
You are a friend
2 days ago
2
My horse came in third place
Конят ми пристигна на трето място
3 days ago
4
Коя маймуна е най-умната?
Which is the smartest monkey?
3 days ago
2
I am going to the sea for the first time
Аз отивам на море за първи път
3 days ago
10
What were you doing?
Ти какво правеше?
3 days ago
2
Жертвата беше умряла преди да стигне до болницата
The victim had died before she got to the hospital
3 days ago
4
She knew Sofia so well because she had lived there for 4 years
Тя познаваше София толкова добре, защото беше живяла там 4 години
5 days ago
6
Mr. Borisov wants to see you
Г-н Борисов иска да те види
5 days ago
5
Г-ца Борисова ли сте?
Are you Miss Borisova?
5 days ago
4
mouse
мишка
5 days ago
2
I am moving to Berlin
Аз се местя в Берлин
8 days ago
3
Why are you afraid of mice?
Защо се страхуваш от мишки?
8 days ago
7
Mr. Ivanov is as I want to be one day
Г-н Иванов е какъвто искам да бъда един ден
8 days ago
9